Ffurfweddu sylfaenol dewislenni WordPress

Yn ddi-ofyn, y sefyllfa yn WP ydi mai blog yw’r dudalen gyntaf, sy’n dangos fel ‘Hafan‘ ar y ddewislen gyfeirio. Y mae gwedill y ddewislen gyfeirio’n rhestru’ch tudalennau (lefel uchaf) yn nhrefn yr wyddor. Felly bob tro byddwch yn creu tudalen, yn hytrach na phost, fe’i ychwanegir at y ddewislen gyfeirio, i’r dde o’r ‘Hafan‘. Fel arfer, nid dyma beth dych chi isio. Gellwch, er enghraifft, isio tudalen statig fel eich tudalen flaen, gyda’ch blog yn ymddangos rhywle arall. Byddwch, mae hi bron yn sicr, isio cymryd rheolaeth dros eich prif ddewislen gyfeirio.

Disgrifio mae’r erthygl hon sut i wneud y ddau beth yma:

  1. Troi’ch tudalen flaen yn dudalen statig (os mai dyna beth rydych chi isio)
  2. Creu dewislen addasiedig

Troi’ch tudalen flaen yn dudalen statig

Yn gyntaf bydd angen ichi greu tudalen statig fydd yn actio fel tudalen flaen (Dashboard → Pages → Add New) os nad ydych chi ddim wedi creu un yn barod.  Bydd unrhyw dudalen yn gwneud y tro. Y mae’r rhan fwyaf o bobl yn creu tudalen o’r enw  ‘Hafan‘, ond does dim rhaid ichi. Yn ddi-ofyn, y teitl byddwch chi’n rhoi i’r dudalen hon fydd label y ddewislen gyfeirio, ond cewch newid hynny fel y byddaf yn egluro isod, os ydych chi isio i deitl y dudalen fod yn wahanol i ‘Hafan‘, tra’n cadw’r label ‘Hafan‘ yn y ddewislen.

Nesaf, dylech greu tudalen wag (gyda theitl yn unig a dim cynhwysion) fydd yn cynnal eich blog. Eto, ceith fod unrhywbeth, ond bydd y rhan fwyaf yn creu tudalen wag gyda’r teitl ‘Blog‘.

Yr wan ewch at Dashboard → Settings → Reading. Ar y dudalen Reading Settings, rhowch dic yn y blwch tic ‘A static page‘ a dewiswch y dudalen rydych chi isio ar gyfer eich hafan o’r rhestr dropdown. Wedyn dewiswch y dudalen ar gyfer eich blog trwy ddewis y dudalen wag greuoch chi ar ei gyfer, o’r ail rhestr dropdown.

Cadw’ch newidiadau.

Creu Dewislen Addasiedig

Er mwyn creu’ch dewislen addasiedig, ewch at Dashboard → Appearance → Menus.

Os nad ydych eisoes wedi creu dewislen addasiedig, bydd y dudalen wedi’i gosod i greu un. Os ydych yn creu ail un, neu un dilynol, bydd angen ichi glicio ar y tab gyda’r label ‘+‘ arno yn y prif banel.

Bwydwch enw ar gyfer eich dewislen addasiedig i mewn i’r blwch testun ‘Menu Name‘: byddaf i’n defnyddio rhywbeth fel ‘main-nav‘.

Rhwng y prif banel a’r bar ochr, mi welwch chi golofn o baneli sy’n dangos y pethau y gellwch eu hychwanegu at y ddewislen. Fel arfer, gwelwch chi ‘Custom links‘, ‘Pages‘ a ‘Categories‘. Uwchben y rhain i gyd mi welwch chi banel o’r enw ‘Theme Locations‘.  Un o’r rhain fydd ‘Primary Navigation‘. Dewiswch eich dewislen addasiedig (‘main-nav‘, os mai dyna beth oedd yr enw rhoddoch chi arno) o’r rhestr ‘dropdown‘ fel y brif ddewislen gyfeirio.

Rydych chi rwan angen ychwanegu eitemau at eich dewislen. Fel arfer byddwch chi isio ychwanegu tudalennau a/neu rhestri categorïau. ‘Mond ichi ddewis y rhai sydd eu heisiau o’r paneli rhwng y bar ochr a’r prif banel a clicio ar y botwm ‘Add to Menu‘. Pan gwnewch chi hynny, bydd yr eitem yn ymddangos yn y prif banel.

Gwnewch yn siwr eich bod chi’n ychwanegu’r dudalen wag a greuwyd ar gyfer eich blog!

Os ydych chi isio ychwanegu URLs eraill, at wefannau allanol er enghraifft, rydych chi’n gallu gwneud hynny hefyd.

Cewch chi lusgo a gollwng eitemau o gwmpas y prif banel i’w trefnu’n union fel y mynnwch. Cewch chi eu nythu nhw, hyd yn oed.

Os ydych chi isio i’r label sy’n ymddangos ar y ddewislen i fod yn wahanol i deitl y dudalen, ‘mond ichi glicio’r ‘saeth i lawr’ ar yr eitem dewislen yn y prif banel a gosod ‘Navigation Label‘. Felly, er enghraifft, os bydd teitl fel, ‘Croeso‘ ar eich tudalen flaen ac yr ydych chi isio i’r eitem ddweud ‘Hafan‘, teipiwch ‘Hafan‘ i mewn i’r mewnbwn testun ‘Navigation Label‘.

Dych chi’n gallu cadw’ch gwaith ac edrych ar eich gwefan yrwan. Bydd tudalen flaen statig gennych, gyda’r label ‘Home‘ (os mai dyna beth oeddech chi isio) ar y ddewislen, a bydd gweddill yr eitemau ar y ddewislen yn y drefn ichi ei dynodi pan lusgoch chi’r eitemau o gwmpas. Gan gymryd ichi gofio ychwanegu’ch tudalen blog, bydd honno yno hefyd, gyda’ch erthyglau i gyd yn ymddangos yn y ffordd arferol.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *