Amdanom

Mae peredur.net yn perthyn i ac wedi’i redeg gan Peter Bradley.

Mae Peter wedi bod yn rhaglennwr cyfriaduron am bymtheng mlynedd ac yn rhaglennwr y we am y ddeng mlynedd diwethaf.  Mae ganddo radd meistr mewn TG a phrofiad ymarferol hefo’r technolegau canlynol:

  • WordPress
  • PHP
  • CodeIgniter
  • Amryw o dechnolegau .NET gan gynnwys ASP.NET

Yn ogystal â chreu atebion ei hun, y mae Peter hefyd yn dysgu cyrsiau datblygu wefannau.