Gwefannau addasiedig

Weithiau, dyw System Rheoli Cynnwys fel WordPress ddim yn tycio. Ceir dau reswm pam gallai hynny fod:

  • Gwefan seml, statig ydi hi, sy ddim yn debyg o newid ryw lawer
  • Gyrrir y wefan gan gronfa ddata, gan ddefnyddio tudalennau rhwngweithredol iawn

Ar gyfer y math gyntaf uchod, rydyn ni’n gallu darparu’r tudalennau angenrheidiol ar brisiau rhesymol iawn. Felly os bydd isio arnoch rhyw bresenoldeb ar y we heb unrhyw ffws a ffwdan, gofynnwch inni beth gallen ni gynnig – yn union fel y gwnaeth y Noisy Women.

Y mae gwefannau gyda lefel uchel o rwngweithredu angen cryn dibyn o ddadansoddi er mwyn dyfeisio’r datrysiad gorau ar gyfer eich busnes neu gymdeithas. Y mae gan peredur.net y profiad a’r sgiliau i’ch tywys trwy’r broses honno er mwyn cael hyd i ateb fydd yn bodloni’ch angenion ar bris yr ydych yn gallu fforddio. Un enghraifft o wefan felly ydi Wales Legislation Online. Bu perchennog peredur.net yngl┼Ám wrth ail-ddatblygiad y wefan honno.