Prisiau

Wrth reswm, bydd prisiau’n amrywio gan ddibynnu ar eich union ofyniadau. Gadewch inni wybod beth ydi’ch gofynion ac mi fyddwn ni’n rhoi pris ichi. Yn fras, cewch chi weithio ar y sail o £25.00 yr awr. Fel arfer, gallwn osod gwefan WordPress mewn deuddydd onibai bod ‘na addasiadau mawr iawn i’w gwneud i’r gosodiad.  Felly bydd gwefan WordPress, fel arfer, yn costio o gwmpas £400.00.